แจ้งการชำระเงินวทันยา ไชยลังกา

บัญชีออมทรัพย์HerbGarden Thailand อาคาร Herb garden เลขที่ 143 หมู่ 6 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ประเทศไทย.